Trenčiansky plavecký oddiel

Code: 
TPO
Name: 
Trenčiansky plavecký oddiel
Street: 
Šafárikova 2723/4-16
City: 
Trenčín
PSC: 
91108
Email: 
tpo.170108@gmail.com
Phone: 
+421904634745
Internet: 
www.tpo2008.sk
IBAN: 
SK58 7500 0000 0040 2503 3499
ICO: 
42026130
LSC: 
Západoslovenská oblasť
Short name [EN]: 
TPO
Name [EN]: 
Trenciansky plavecký oddiel
Clubs ID: 
53