Kritériá a podmienky pre zaraďovanie do reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní