Kritéria pre zaradenie do reprezentačného družstva SR v synchronizovanom plávaní pre rok 2018