Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania platné od roku 2017