Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania platné od roku 2017