Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF synchronizovaného plávania platné od roku 2017