Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla