Plán práce pre reprezentačné družstvo SR v diaľkovom plávaní pre rok 2019