Plán práce pre RTC 2019 reprezentačného družstva SR Juniori v SP