Plán práce reprezentačného družstva SR seniorov v plávaní na RTC 2019 aktualizované dňa 11.09.2019