Plán práce reprezentačného družstva SR seniorov v plávaní na RTC 2019 schválený dňa 15.11.2018