Plávanie (seniori)

Typ: 
Reprezentácia
Kategória: 
Seniori
Sezóna: 
2019
Počet plavcov: 
20
 
Realizačný tím:
Športový riaditeľ SPF
sport@swimmsvk.sk
00421903717236
Manažér reprezentácie SR v plávaní:
vzeleznik@centrum.sk
00421905469434

Projekt prípravy reprezentačného družstva seniorov Slovenskej republiky v plávaní pre RTC 2019 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom plávaní. Je zameraný na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach.

Reprezentačné družstvo SR pre rok 2019 je otvorený systém.
Do reprezentačného “A” a “B” družstva seniorov pre RTC 2019 sú zaradení pretekári, ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané limity bodových výkonov:

dňom 01.01.2019:​ v období ​od 01.01.2018 do 31.12.2018 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2017.
dňom 01.07.2019​: v období ​od 01.01.2019 do 30.06.2019 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích tabuliek FINA 2018.

Do reprezentačného družstva seniorov pre RTC 2019 mimo uvedených termínov môžu byť zaradení pretekári, ktorí splnili limit a podmienky pre účasť na vrcholné podujatie v období medzi posledným dňom pre zaraďovanie do reprezentačného družstva a uzavretím obdobia nominácie na vrcholné podujatie. Pretekári po splnení predpísaných podmienok a výkonov budú doplnení do pôvodných zoznamov reprezentantov. Juniorskí reprezentanti, ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do seniorskej reprezentácie sa môžu zúčastňovať seniorských vrcholných podujatí, ak plnia požiadavky pre dané podujatie.

Reprezentanti:
# SVKID Priezvisko Meno Ročník Výkony Prehliadka Lekár
1 SVK10237 Klobučník Tomáš   90 Výkony 07.06.2019 Vachalík
2 SVK10219 Botík Marek   91 Výkony 14.11.2017 Urvayová
3 SVK10390 Nagy Richard   93 Výkony 21.06.2018 Delej
4 SVK10227 Dragúň Marián   90 17.01.2018 Říha
5 SVK10594 Hájková Karolína   97 Výkony 22.08.2018 Knappková
6 SVK11400 Štefánik Vladimír   98 Výkony 13.08.2019 Malovič
7 SVK11666 Mišendová Barbora   98 Výkony 25.01.2018 Vachalík
8 SVK12005 Podmaniková Andrea   98 Výkony 17.08.2018 Knappková
9 SVK11179 Púchly Tomáš   98 Výkony 13.12.2018 Patka
10 SVK11681 Halas Adam   98 Výkony 18.09.2018 Fridrich
11 SVK11181 Rosipal Adam   99 Výkony 26.11.2018 Cayot
12 SVK12268 Černek Adam   99 Výkony 02.05.2018 Chudíková
13 SVK11942 Beňo Jozef   99 Výkony 06.11.2017 Bartošová
14 SVK11496 Niepelová Sára   00 Výkony 09.05.2018 Urvayová
15 SVK11806 Benková Laura   00 Výkony 07.08.2019 Malovič
16 SVK14848 Gajdoš Dávid   00 Výkony 20.03.2018 Valiska
17 SVK12430 Duša Matej   00 Výkony 09.05.2019 Bartošová
18 SVK14803 Mikušková Barbora   01 Výkony 25.07.2019 Bartošová
19 SVK13193 Záborská Miroslava   01 Výkony 18.09.2018 Fridrich
20 SVK11848 Tomanová Barbora   01 Výkony 18.09.2018 Fridrich
« späť