Ajax popup

ID: SVK19297
Klub: Synchronizované plávanie Malacky n. o.
Dátum narodenia: 18.03.1985
Štátna príslušnosť: SR
E-mail: katarina.spiessova@gmail.com
Tréner / Inštruktor: Tréner II. kval. stupňa synchro
Druh odb. spôsobilosti: Tréner synchronizovaného plávania III. kvalifikačnej triedy
Číslo dokladu: 007/2007/S-T3
Doklad vydal: Slovenská plavecká federácia
Platnosť: 06.01.2006 - neuvádza sa
Rozhodca: Rozhodca I. stupňa synchro
Druh odb. spôsobilosti: Rozhodca I. stupňa v synchronizovanom plávaní
Číslo dokladu: R1/356/2017
Doklad vydal: Slovenská plavecká federácia
Platnosť: 13.02.2017 - neuvádza sa
Dátum registrácie: 22.08.2016
Aktualizované: 08.02.2019, Košťálová Zuzana Vytlaciť