Ajax popup

ID: SVK21666
Klub: Synchronizované plávanie Malacky n. o.
Dátum narodenia: 11.10.1986
Štátna príslušnosť: SR
E-mail: laura.ogurcakova@gmail.com
Rozhodca: Rozhodca I. stupňa synchro
Druh odb. spôsobilosti: Rozhodca I. stupňa v synchronizovanom plávaní
Číslo dokladu: R1/350/2017
Doklad vydal: Slovenská plavecká federácia
Platnosť: 13.02.2017 - neuvádza sa
Profesijné údaje: riaditeľ pretekov, vedúci protokolu, asistent podujatia, člen realizačného tímu, asistent protokolu
Dátum registrácie: 22.05.2017
Aktualizované: 08.02.2019, Košťálová Zuzana Vytlaciť