Ajax popup

ID: SVK21772
Klub: Synchronizované plávanie Malacky n. o.
Dátum narodenia: 19.03.1963
Štátna príslušnosť: SK
E-mail: ipeterova63@gmail.com
Tréner / Inštruktor: Tréner III. kval. stupňa plávanie
Druh odb. spôsobilosti: Tréner plávania III. kvalifikačného stupňa
Číslo dokladu: neuvádza sa
Doklad vydal: Slovenská plavecká federácia
Platnosť: neuvádza sa - neuvádza sa
Tréner / Inštruktor: Tréner I. kval. stupňa synchro
Druh odb. spôsobilosti: Tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou synchronizované plávanie
Číslo dokladu: TA*00007/2017
Doklad vydal: UK v Bratislave FTVŠ - Trénerská akadémia
Platnosť: 22.11.2017 - neuvádza sa
Rozhodca: Rozhodca I. stupňa synchro
Druh odb. spôsobilosti: Rozhodca I. stupňa v synchronizovanom plávaní
Číslo dokladu: R1/352/2017
Doklad vydal: Slovenská plavecká federácia
Platnosť: 13.02.2017 - neuvádza sa
Profesijné údaje: asistent podujatia
Dátum registrácie: 07.09.2017
Aktualizované: 08.02.2019, Košťálová Zuzana Vytlaciť