Prestupový poriadok sekcií individuálnych plaveckých športov SPF účinný od 01.12.2019