Diaľkové: EP Eilat

Dátum: 
31.03.2019
Časomiera: 
Elektronická
Miesto: 
Eilat / ISR
KATEGÓRIA: 
KALENDÁR: 

Kontakt:

Miroslav Nowak
Za kasárňou 1
sport@swimmsvk.sk
+421903717236

Kritéria pre účasť na EP Eilat

EP Eilat bude nominačným pretekom pre účasť na MEJ Račice a MS Gwangju 2019.

  1. Na EP Eilat budú nominovaní plavci zaradení do reprezentačného družstva A. Náklady budú hradené z rozpočtu SPF.
  2. Reprezentanti z družstva B, ktorí budú mať záujem zúčastniť sa na tomto podujatí sú povinní uhradiť spoluúčasť vo výške 25% nákladov.
  3. Plavci zaradení do ÚTM (​ ročníky narodenia 2003 a starší)​, ktorí majú záujem zúčastniť sa, sú povinní uhradiť spoluúčasť vo výške 50% nákladov.
  4. Plavci zaradení do ÚTM (​ ročník narodenia 2004),​ ktorí majú záujem zúčastniť sa, sú povinní uhradiť spoluúčasť vo výške 75% nákladov.