Prílohy č. 1 až 5 k SÚŤAŹNÉMU PORIADKU PLÁVANIA účinného od 22. 3. 2017