Rozpočet SPF 2018 aktualizovaný Radou SPF dňa 29.7.2018