SMERNICA SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže akt. 21.2.2018