SMERNICA SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF