SMERNICA SPF o poskytovaní náhrad za mat. zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF účinná od 25.6.2018