SMERNICA SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF účinná k 1.5.2018