Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF účinná k 1.3.2018