SMERNICA SPF o systéme zabezpečenia a organizácie športovej prípravy a nominácií reprezentačných družstiev v synchronizovanom plávaní