SMERNICA SPF Súťažný poriadok diaľkového plávania účinný od 15.6.2017