Staršie články

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  20.05.2019/ 

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 14/2019 zo dňa 20.05.2019

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 14/2019 zo dňa 20.05.2019

Seminár pre trénerov synchronizovaného plávania

Po skončení Majstrovstiev sveta v synchronizovanom plávaní v kategórii Mladší juniori, ktoré sa uskutočnia v Šamoríne v dňoch 28.08.-01.09.2019 organizuje FINA v spolupráci s VSSP SPF školenie trénerov, ktoré sa uskutoční v pondelok 02.09.2019 v x-bionic sphere v Šamoríne v čase 09:00-13:00. Témami školenia sú: 1. Developing Speed of Movement and Dynamic Power 2. Testing and Athlete Tracking a model for standardized testing so boys would fit in this category perfectly. 3. Maintaining and Training Extension while moving quickly. Školenie bude prebiehať výlučne v anglickom jazyku. VSSP SPF ponúka klubom možnosť prihlásiť účastníkov na toto školenie bez poplatku. Prosím, nahláste mená účastníkov najneskôr do 31.5.2019 e-mailom na adresu: labathova@swimmsvk.sk Pre záujemcov o trénerský kurz, ktorý je naplánovaný na jeseň 2019, je účasť na tomto školení povinná (táto časť trénerského kurzu je zahrnutá do účastníckeho poplatku za trénerský kurz). 
20.05.2019

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla /aktualizované  17.05.2019/ 

Audit Slovenskej plaveckej federácie za rok 2018

Slovenská plavecká federácia na základe § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zverejňuje: Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročnú správu za rok 2017. Prílohy: 1. Výročná správa Slovenskej plaveckej federácie a obchodnej spoločnosti Slovenská plavecká marketingová s.r.o. 2. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky SPF za rok 2018 a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o.  3. Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy SPF s účtovnou závierkou SPF za rok 2018 vrátane Výročnej správy 4. Potvrdenie a podaní "Riadne schválená účtovná závierka NUJ v sústave PU" zo dňa 7.3.2018 5. Potvrdenie o podaní "Všeobecné podanie k UZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva" - Výročná správa zo dňa 31.5.2018

Stránky