Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 01.11.2019