Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 15.05.2019