Slovenská plavecká federácia v spolupráci s plaveckým klubom ORCA Bratislava organizuje Seminár pre trénerov SPF na tému " Charakteristika a úvod do systému plávania v Austrálii, systém vyladenia a dosiahnutia vrcholnej formy „. Seminár sa bude konať: 08.05.2014 v Bratislave, Hotel NIVY, Líščie Nivy 3, kongresová sála. TERMÍN PRIHLÁŠOK: do 02.05.2014 Záujemcovia o seminár musia riadne vyplniť a poslať PRIHLÁŠKU na seminár pre trénerov SPF na adresu: Sekretariát SPF, Junácka 6, 832 80 Bratislava alebo elektronicky na : sekretariat@swimmsvk.sk.

Plávanie | Vzdelávanie | 14.04.2014

Dôležitý materiál pre reprezentantov - zatiaľ pred schvaľovacím procesom (KVŠ a VV SPZ)

Pozor !!! tréneri prihlasujú plavcov na preteky ORCA CUP 2014 cez kluby  samostatne, dnes 9.4.2014  je termín !

 

Plávanie | Reprezentácia | 08.04.2014

Aj tento rok môžete darovať svoje 2% z dane pre naše občianske združenie SPF. Chceli by sme Vám všetkým POĎAKOVAŤ za 2%, ktoré ste venovali Slovenskej plaveckej federácii. Vďaka Vám sa nám podarilo v roku 2013 nazbierať 507,91€.

SPF | Rôzne | 06.02.2014

Home Page

swimmsvk