Plzenské šprinty

Vo výbornej forme sa predstavila na prvom reprezentačnom štarte sedemnástka plavcov reprezentačného výberu Slovenska na zahraničných pretekoch v Plzni pod názvom Plzenské sprinty.

Plávanie | Reprezentácia | 20.10.2014

Prešovská univerzita, Fakulta športu v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou organizuje SEMINÁR pre trénerov, nadšencov plávania na  tému „ Rozvoj a diagnostika rýchlosti, vytrvalosti a sily  v športovom tréningu“.

Termín konania:   15.11.2014

Prednášajúci :      doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
Miesto konania:    Prešovská univerzita, Fakulta športu, ul. 17. Novembra č. 13, Prešov
Čas konania:         9.00 – 11.00 h

Plávanie | Vzdelávanie | 15.10.2014

Katedra športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou ORGANIZUJE medzinárodnú vedeckú konferenciu

dňa 20.11 -21.11.2014 v Bratislave

Plávanie - Veda v praxi 2014

Táto konferencia slúži aj pre trénerov, ktorí majú záujem o predĺženie licencie trénera.

Plávanie | Vzdelávanie | 02.10.2014
Plzenské šprinty

Home Page

swimmsvk