Chceli by sme poprosiť všetky kluby / oddiely, aby poslali DO 20.11.2014 na sekretariát Evidenčný list klubu na rok 2015.

Formulár je k dispozícii na stiahnutie http://www.swimmsvk.sk/sites/default/files/2012-11-14_evidencny_list_klu.... Poplatok za registráciu klubu je nezmenený ( 10,- Eur ) číslo účtu je SK 98 0200 0000 0030 7423 6255, do poznámky pre prijímateľa treba uviesť skratku klubu/2015.

SPF | Rôzne | 27.10.2014

15.-16.11.2014, Bratislava, plaváreň Pasienky
Prihlásené krajiny: Arménsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Srbsko, Slovensko
Časový program

Synchro | Podujatia SPF | 23.10.2014

Prešovská univerzita, Fakulta športu v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou organizuje SEMINÁR pre trénerov, nadšencov plávania na  tému „ Rozvoj a diagnostika rýchlosti, vytrvalosti a sily  v športovom tréningu“.

Termín konania:   15.11.2014

Prednášajúci :      doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
Miesto konania:    Prešovská univerzita, Fakulta športu, ul. 17. Novembra č. 13, Prešov
Čas konania:         9.00 – 11.00 h

Plávanie | Vzdelávanie | 15.10.2014

Home Page

swimmsvk