Vážení štatutári a tréneri,

Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou v roku 2018.

Výzva na podujatie: Slovenský pohár žiakov /viď. Príloha/

Termín zasielania žiadostí len do 20.12.2017 !!

Vyplnené žiadosti spolu s prílohami zasielajte na e-mailovú adresu plavanie@swimmsvk.sk 

Plávanie | Podujatia SPF | 08.12.2017

Vážení členovia SPF, predovšetkým členovia za plávanie,

Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť rezignáciu pani Ivety Markovej na jej členstvo v Rade SPF ako viceprezidentky za plávanie, ktorej si i týmto spôsobom a formou dovoľujeme úprimne poďakovať za jej vykonanú činnosť v rámci Rady SPF.

Plávanie | Správy | 05.12.2017

V dňoch 13.- 17. decembra  sa v Kodani (Dánsko) uskutočnia 19.majstrovstvá Európy v plávaní v krátkom bazéne. Preteky sa uskutočnia v novej multifunkčnej Royal Aréne, ktorá slúžila doteraz len na hudobné koncerty. Športové podujatie tohto formátu sa tu bude konať po prvý krát. Len za 10 dní ju dokáže 50 pracovníkov zmeniť na plavecký komplex s dvoma 25m bazénmi. Aréna bude mať kapacitu pre 6500 divákov. Šampionátu sa zúčastní okolo 700 plavcov zo 45 krajín Európy. Slovensko bude v Dánsku nakoniec reprezentovať celkom 15 plavcov – 7 mužov a 8 žien.

Plávanie | Správy | 02.12.2017

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov vo vodnom póle pre jednotlivé kategórie.

Bližšie informácie v prílohe.

Vodné pólo | Rôzne | 27.11.2017

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2018.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch majú kluby možnosť poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu trénerov pri výkone povolania trénera.

SPF | Články | 22.11.2017

Home Page

Synchronizované plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

24
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

38
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

58
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

170
 

Plávanie

57
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

21
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

225
 

Vladimír Železník

Diaľkové plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

12
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

39
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

16
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

203
 

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek