Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov organizuje v mesiaci máj školenie ROZHODCOV PLÁVANIA I., II. a III. kvalifikačného stupňa.

Bližšie informácie k jednotlivým stupňom nájdete v prílohe. UZÁVIERKA prihlášok 22. 4. 2015 !!!

Plávanie | Vzdelávanie | 30.03.2015

Dôležité upozornenie k EYOF Tbilisi

SOV dňa 20.3.2015 rozhodol o počte športovcov pre jednotlivé športy. Plávanie získalo nasledovné počty:

dievčatá 4, chlapci 2, tréner 1

V disciplíne môže byť nasadený iba jeden pretekár, Termín pre uzavretie nominácie 30.6.2015.

Pri nominácii rozhoduje bližšie priblíženie a počet splnených limitov.

Viac na http://tbilisi2015.com/en/festival

Plnenie limitov k 22.3.2015 v prílohe

 

 

Plávanie | Reprezentácia | 22.03.2015

Dôležité upozornenie k Letnej svetovej Univerziáde

"Pre SAUŠ bol schválený príspevok od MŠVVaŠ na SLU 2015 len vo výške jednej tretiny z požadovaných prostriedkov. Na základe tejto skutočnosti a podľa výkonnosti z predchádzajúcich Svetových univerziád Výkonný výbor SAUŠ na svojom zasadnutí 25.februára 2015 schválil účasť zástupcov plávania pre Svetovú letnú univerziádu v Gwangju 2015 v počte 2 pretekárov a 1doprovod." - citácia z listu SAUŠ prezidentovi SPF

Plávanie | Reprezentácia | 17.03.2015

Home Page

swimmsvk