Vážení športovci a športoví odborníci,
vážení priatelia športu, 

v nadväznosti na uskutočnený V. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO 2016  si Vám vďaka a na žiadosť Učenej právnickej spoločnosti dovoľujeme zdielať linky na stránky, súbory a prezentácie obsahujúce znalosť, ktorú vyprodukovala predmetná konferencia slovenského športu.

Projekt Učenej právnickej spoločnosti "Implementácia zákona o športe do praxe" finančne, ale aj svojou znalosťou a poznatkami podporila aj Slovenská plavecká federácia.

SPF | Správy | 19.10.2016

Školenie je určené pre záujemcov z radov športových odborníkov – rozhodcov plávania. Školenie bude prebiehať formou prednášky a praktickej ukážky práce s časomerným zariadením používaným na plaveckých pretekoch na Slovensku.

Termíny školenia:

  • nedeľa 06. 11. 2016
  • piatok  11. 11. 2016
Plávanie | Vzdelávanie | 13.10.2016

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania volebnej Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 17.09.2016 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.

 

Pozn. V nadväznosti na požiadavku delegátov Konferencie sa zverejňuje aj prehľad riadnych členov (klubov/oddielov), ktorí sa Konferencie zúčastnili, nezúčastnili a svoju neúčasť ospravedlnili.

SPF | Konferencia SPF | 30.09.2016

AKTUALIZÁCIA 18.9.2016:

SPF | Rôzne | 18.09.2016

Aktualizácia 01.06.2016

Proces registrácie športových odborníkov úspešne pokračuje a v rámci prác na registrácii sa postupne snažíme vychytávať rôzne chybičky a zapracovávať získané poznatky.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme informovať, že sme pristúpili k úprave registračného formuláru, pričom došlo k nasledovným úpravám:

Do časti II. oddiel B2 k športovému odborníkovi hlavný usporiadateľ, ktorý predstavuje jedného z odborníkov, ktorých predpokladá Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 1/2014 Z.z) bol pridaný odborník usporiadateľ,  ktorého postavenie a spôsobilosť je rovnako upravená Zákonom č. 1/2014 Z.z, konkrétne v § 12.

Ako dôsledok doplnenia usporiadateľa ako odborníka, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa Zákona č. 1/2014 Z.z sme museli pristúpiť k zmene názvu osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SPF nevyžaduje odborná spôsobilosť, kde bol rovnako použitý názov - pojem „usporiadateľ“, ktorú funkciu si veľa z Vás vo formulároch aj začiarklo.

V záujme zachovania konzistentnosti používania pojmov  novoformovanej legislatívy v športe a v záujme jednotného používania príslušnej terminológie, sme pristúpili v časti II. oddiel D k zmene pomenovania osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe pôvodne označenej ako usporiadateľ a toto pomenovanie sme ponechali so zohľadnením znenia Zákona č. 1/2014 Z.z. pre osobu, u ktorej je vyžadovaná odborná spôsobilosť.

Názov- pojem „usporiadateľ“ v časti II oddiel D sa mení na názov – pojem:  asistent podujatia.

Pokiaľ ste si v registračnom formulári pôvodne začiarkli funkciu usporiadateľa, prosím vezmite na vedomie, že v zdrojovej evidencii SPF budete vystupovať vo  funkcii – asistent podujatia.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Aktualizácia 10.03.2016

POZOR, od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZoŠ“). Veľmi dôležité informácie pre všetkých trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v plaveckej federácii.

SPF | Rôzne | 08.03.2016

Home Page

Synchronizované plávanie

12
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

39
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

16
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek