Cez víkend 09.-11.12.2016 sa v Košiciach na 50m bazéne uskutoční tradičné Multistretnutie juniorov z 9. krajín. Naši plavci si porovnajú ich výkony s výberom z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska a Rumunska. Na Košickej plavárni sa predstaví celkom 138 pretekárov vo veku 15 až 16 rokov a pretekárok vo veku 13 až 14 rokov. Výber Slovenska je zložený z 11 chlapcov a 10 dievčat z jedenástich klubov. O výpravu sa stará štvorica trénerov (Karel Procházka, Miloš Božík, Tibor Lacko a Katarina Hamadejová).

Plávanie | Podujatia SPF | 04.12.2016

Dnes veľmi skoro ráno z Hotela Nivy v Bratislave odcestovala skupina našich reprezentantov v zložení Richard Nagy, Vladimír Štefánik, Adam Halas, Marek Botík, Andrea Podmaníková, Katarína Hájková a Barbora Mišendová na letisko do Viedne. Do kanadského Windsoru, miesta konania tohtoročných majstrovstiev sveta na krátkom bazéne, dorazí v neskorých nočných hodinách. 4.12. doplní výpravu aj Karin Tomečková ktorá pricestuje priamo z Floridy. Výpravu vedie manažér reprezentácie SR v plávaní Miroslav Machovič a trenéri Matúš Putala a Vladimír Železník.

Plávanie | Správy | 02.12.2016

Aktualizácia 01.06.2016

Proces registrácie športových odborníkov úspešne pokračuje a v rámci prác na registrácii sa postupne snažíme vychytávať rôzne chybičky a zapracovávať získané poznatky.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme informovať, že sme pristúpili k úprave registračného formuláru, pričom došlo k nasledovným úpravám:

Do časti II. oddiel B2 k športovému odborníkovi hlavný usporiadateľ, ktorý predstavuje jedného z odborníkov, ktorých predpokladá Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 1/2014 Z.z) bol pridaný odborník usporiadateľ,  ktorého postavenie a spôsobilosť je rovnako upravená Zákonom č. 1/2014 Z.z, konkrétne v § 12.

Ako dôsledok doplnenia usporiadateľa ako odborníka, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa Zákona č. 1/2014 Z.z sme museli pristúpiť k zmene názvu osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SPF nevyžaduje odborná spôsobilosť, kde bol rovnako použitý názov - pojem „usporiadateľ“, ktorú funkciu si veľa z Vás vo formulároch aj začiarklo.

V záujme zachovania konzistentnosti používania pojmov  novoformovanej legislatívy v športe a v záujme jednotného používania príslušnej terminológie, sme pristúpili v časti II. oddiel D k zmene pomenovania osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe pôvodne označenej ako usporiadateľ a toto pomenovanie sme ponechali so zohľadnením znenia Zákona č. 1/2014 Z.z. pre osobu, u ktorej je vyžadovaná odborná spôsobilosť.

Názov- pojem „usporiadateľ“ v časti II oddiel D sa mení na názov – pojem:  asistent podujatia.

Pokiaľ ste si v registračnom formulári pôvodne začiarkli funkciu usporiadateľa, prosím vezmite na vedomie, že v zdrojovej evidencii SPF budete vystupovať vo  funkcii – asistent podujatia.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Aktualizácia 10.03.2016

POZOR, od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZoŠ“). Veľmi dôležité informácie pre všetkých trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v plaveckej federácii.

SPF | Rôzne | 08.03.2016

Home Page

Synchronizované plávanie

12
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

39
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

16
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek