Už zajtra sa v termíne 22.- 23.4. uskutoční druhé kolo Slovenského pohára žiakov v tomto roku.

Na plavárni v Žiline sa predstaví dovedna 35 klubov zo Slovenska.

Súťažiť medzi sebou bude 385 žiakov v kategóriách B – mladší žiaci a žiačky (ročníky narodenia 2005 – 2006) a C – najmladší žiaci a žiačky (ročníky narodenia 2007 – 2008).

Slovenský pohár žiakov je dlhodobou - 5 kolovou súťažou jednotlivcov.

Do celkového hodnotenia sa započítava súčet najlepších 4 najhodnotnejších výkonov pretekára (podľa bodovania FINA 2015) z jednotlivých kôl.

Plávanie | Pohár | 21.04.2017

Vážení členovia SPF, pre teraz predovšetkým z regiónov Trnavy a Bratislavy.

Dávame Vám do pozornosti, že Učená právnická spoločnosť v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi projektu, organizuje sériu seminárov na tému: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”

SPF | Vzdelávanie | 19.04.2017

ZRUŠENIE ŠKOLENIA ROZHODCA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA 

oznamujeme Vám, že nakoľko sa neprihlásil do dnešného dňa minimálne požadovaný počet uchádzačov na školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa v plávaní, školenie sa RUŠÍ.

O najbližšom školení Vás budeme informovať.

Zaplatený poplatok za školenie Vám bude vrátený.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

 

 

Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov organizuje

v termíne 22.-23.04.2017 Poprad  školenie ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačného stupňa.

Plávanie | Vzdelávanie | 11.04.2017

Aktualizácia 01.06.2016

Proces registrácie športových odborníkov úspešne pokračuje a v rámci prác na registrácii sa postupne snažíme vychytávať rôzne chybičky a zapracovávať získané poznatky.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme informovať, že sme pristúpili k úprave registračného formuláru, pričom došlo k nasledovným úpravám:

Do časti II. oddiel B2 k športovému odborníkovi hlavný usporiadateľ, ktorý predstavuje jedného z odborníkov, ktorých predpokladá Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 1/2014 Z.z) bol pridaný odborník usporiadateľ,  ktorého postavenie a spôsobilosť je rovnako upravená Zákonom č. 1/2014 Z.z, konkrétne v § 12.

Ako dôsledok doplnenia usporiadateľa ako odborníka, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa Zákona č. 1/2014 Z.z sme museli pristúpiť k zmene názvu osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SPF nevyžaduje odborná spôsobilosť, kde bol rovnako použitý názov - pojem „usporiadateľ“, ktorú funkciu si veľa z Vás vo formulároch aj začiarklo.

V záujme zachovania konzistentnosti používania pojmov  novoformovanej legislatívy v športe a v záujme jednotného používania príslušnej terminológie, sme pristúpili v časti II. oddiel D k zmene pomenovania osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe pôvodne označenej ako usporiadateľ a toto pomenovanie sme ponechali so zohľadnením znenia Zákona č. 1/2014 Z.z. pre osobu, u ktorej je vyžadovaná odborná spôsobilosť.

Názov- pojem „usporiadateľ“ v časti II oddiel D sa mení na názov – pojem:  asistent podujatia.

Pokiaľ ste si v registračnom formulári pôvodne začiarkli funkciu usporiadateľa, prosím vezmite na vedomie, že v zdrojovej evidencii SPF budete vystupovať vo  funkcii – asistent podujatia.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Aktualizácia 10.03.2016

POZOR, od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZoŠ“). Veľmi dôležité informácie pre všetkých trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v plaveckej federácii.

SPF | Rôzne | 08.03.2016

Home Page

Plávanie

169
 

Vladimír Železník

Plávanie

21
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

15
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

52
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

12
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

39
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

16
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

203
 

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek