V termíne 04.-06.05.2018 sa v Plzni v Českej republike uskutoční každoročné medzinárodné stretnutie juniorov z krajín V4. Manažér reprezentácie SR v plávaní určil širšiu, predbežnú, nomináciu športovcov. Finálna nominácia bude po schválení Výborom sekcie plávania predložená Rade SPF. Nominovaní pretekári dostanú nominačný list ktorý bude zverejnený aj na webovej stránke SPF.

Predpokladaný zraz výpravy bude v Bratislave v hoteli Garni Junior 03.05.2018 o 18:30. Návrat výpravy je plánovaný na nedeľu okolo 19:00.

Predbežná nominácia:

Plávanie | Plávanie | 17.04.2018

Synchronizované plávanie patrí k najťažším športom a zároveň je bezpochyby jedným z najviac oku lahodiacich športov. Kombinuje eleganciu a rytmus, krásu a sústredenosť, nadšenie a tímového ducha. Stratégiou FINA (Medzinárodná plavecká federácia, ktorá zastrešuje všetky plavecké športy) pri založení a organizácii Svetovej série je zviditeľnenie a zvýšenie popularity tohto úžasného športu po celom svete.

Synchro | Podujatia SPF | 17.04.2018

Slovenská plavecká federácia organizuje Seminár pre trénerov na tému Športová psychológia (Koučing v plávaní a Mentálny tréning plavcov). 

Seminár sa bude konať: 3. mája 2018 v Bratislave, Hotel Nivy, Líščie Nivy 3

Termín prihlášok: do 27.4.2018 

Záujemcovia o seminár musia riadne vyplniť a poslať PRIHLÁŠKU na seminár pre trénerov na adresu:

Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava alebo elektronicky na plavanie@swimmsvk.sk.

Plávanie | Podujatia SPF | 16.04.2018

FINA v sobotu zverejnila kvalifikačné obdobie pre majstrovstvá sveta ktoré sa budú konať v budúcom roku (21.-28.07.2019) v Kórejskom Gwangju. Kvalifikačné obdobie bude trvať takmer 16 mesiacov, začínajúc 01.03.2018 s koncom 13.07.2019. Pre účasť na FINA majstrovstvách sveta platí ta istá pravidlá ako v minulosti. Aby v disciplíne mohli štartovať dvaja pretekári za krajinu, musí obi dva splniť A limit. V prípade ak má viacero plavcov iba B limit, v disciplíne môže štartovať iba najlepší z nich.

Plávanie | Správy | 16.04.2018

Home Page

Plávanie (seniori)

20
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie (juniori)

45
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo muži

80
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

0
 

Vodné pólo ženy

51
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

24
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

38
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

58
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

170
 

Plávanie

21
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

57
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

225
 

Vladimír Železník

Synchronizované plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

12
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

39
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

16
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

203
 

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek