Slovenská plavecká federácia v termíne 1. a 2. marca 2019 organizuje počas 57. Veľkej Ceny Slovenska Seminár pre trénerov plávania. 

Plávanie | Vzdelávanie | 14.02.2019

Chceli by sme Vám všetkým POĎAKOVAŤ za 2%, ktoré ste venovali Slovenskej plaveckej federácii z vašich príjmov za rok 2017.

Touto cestou si Vás dovoľujeme opäť požiadať o Vašu podporu.

Údaje potrebné pre poukázanie sumy 2% resp. 3% z Vašej zaplatenej dane za rok 2018:

Názov: Slovenská plavecká federácia

Právna forma: občianske združenie

Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

IČO: 36 068 764

DIČ: 2021658199

SPF | Články | 06.02.2019

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, môžu v roku 2019 poukázať 3% z dane.

V prípade, že chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí najprv získať Potvrdenie o tom, že v roku 2018 odpracoval dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín.

Slovenská plavecká federácia je pripravená na Vašu žiadosť vystaviť Vám písomné potvrdenie, že ste pre ňu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti vykonávali túto činnosť.

SPF | Články | 04.02.2019

Výzva pre plavecké kluby / oddiely SPF, ktoré majú záujem o pozíciu člena vo Výbore sekcie diaľkového plávania

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vo Výbore sekcie diaľkového plávania uvoľnili miesta v pozícii člena, vyzývame kluby aby nahlásili záujemcov do Výboru sekcie diaľkového plávania.

Vaše návrhy je potrebné zasielať na adresu dp@swimmsvk.sk do 10.02.2019.

Diaľkové | Rôzne | 30.01.2019

Rok 2019 je rokom 100. výročia založenia organizovaných plaveckých športov v Československu. A práve pre tento rok sa Slovenská plavecká federácia uchádzala a dostala možnosť usporiadať vôbec prvé Majstrovstvá sveta v synchronizovanom plávaní v kategórii Mladší juniori – 1st FINA Artistic Swimming Youth World Championships 2019.

Synchro | Synchro | 29.01.2019

Home Page

Diaľkové plávanie

7
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo muži

93
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo ženy

58
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie (mladší juniori)

15
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie (juniori)

10
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie (seniori)

20
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie (seniori)

8
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie (juniori)

50
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo ženy

48
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo muži

72
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

171
 

Synchronizované plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

8
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie (juniori)

58
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie (seniori)

19
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

170
 

Synchronizované plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

24
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

38
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

58
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

170
 

Plávanie

57
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

21
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Vodné pólo

225
 

Vladimír Železník

Diaľkové plávanie

5
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

12
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

39
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

26
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

16
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

203
 

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek