Zákon predpokladá automatickú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov u všetkých právnických osôb zapísaných v registri právnických osôb v športe, ak sa nepreukáže opak. Táto spôsobilosť sa nemusí sa overovať. Je na strane prijímateľa, ak vo svojej žiadosti o poskytnutie dotácie čestne vyhlási, že tieto podmienky spĺňa (zákon stanovuje povinnosť zapisovať do registra spôsobilosť iba prijímateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu - a to nie sú prostriedky z rozpočtov územnej samosprávy).

SPF | Správy | 13.02.2016

Rada Slovenskej plaveckej federácie Vás v termíne 20. - 21. 2. 2016 pozýva na Kongres SPF na tému: „Zákon o športe a jeho aplikácia v SPF a kluboch“

 

PROGRAM SOBOTA – 20. 2. 2016

09.00 – 09.30              Registrácia účastníkov a vybavenie administratívnych záležitostí

09.30 – 09.45              Otvorenie kongresu

09.45 – 12.00             Všeobecné predstavenie Zákona o športe

12.00 – 13.00              Obed

13.00 – 15.00              Zákon z pohľadu SPF a predstavenie nových Stanov SPF

SPF | Rada SPF | 02.02.2016
GALAVEČER SPF

Slovenská plavecká federácia si Vás dovoľuje pozvať na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov SPF za rok 2015.

Vyhlásenie a prezentácia úspechov sa uskutoční v piatok 12. februára 2016 o 17:30 hod. v priestoroch hotela NH Gate One Bratislava, Ambrušova 7 ( pri OC AVION ).

Mgr. Irena Adámková,

prezidentka SPF

 

Účasť prosíme potvrdiť do 8. Februára 2016 do 15:00 h na tel.: 0903 407 369, e-mail: sekretariat@swimmsvk.sk

SPF | Podujatia SPF | 19.01.2016
GALAVEČER SPF

Home Page

Bazénové plávanie

59
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

30
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek