Vážení športoví priatelia,

dňa 17.9.2016 so začiatkom o 9,00 hod sa uskutoční v kongresovej sále Hotela NIVY Volebná konferencia SPF.

Návrh programu Volebnej konferencie SPF pre rok 2016 schválila Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2016. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku.

 

Ostané materiály a podklady k rokovaniu Volebnej konferencie SPF 2016 budeme postupne zverejňovať a prikladať prostredníctvom aktualizácie tohto článku.

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Sekretariát SPF

SPF | Konferencia SPF | 22.08.2016

V Brazílskom Rio de Janeiro skončila Olympijáda a my môžeme hodnotiť vystúpenie našich plavcov. Najlepši slovenský plavec Richard Nagy potvrdil svoj prívlastok naj, keď v celkovom hodnotení nesklamal, a bol v úspešnosti plavcov najlepší, dve disciplíny /400 PP a 10 km/ mal veľmi dobré, zradila ho iba jeho obľúbená tisícpäťstovka.

SPF | Správy | 15.08.2016

Prinášame vzor stanov občianskeho združenia pre členov SPF.  

Ide o odlišnú koncepciu dokumentu, než je zatiaľ publikovaná na webe ucps.sk. Je na Vás členoch, ktorým smerom sa budete uberať pri prispôsobení Vašich stanov obsahu zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a Stanov SPF.

SPF | Rôzne | 17.06.2016

Aktualizácia 01.06.2016

Proces registrácie športových odborníkov úspešne pokračuje a v rámci prác na registrácii sa postupne snažíme vychytávať rôzne chybičky a zapracovávať získané poznatky.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme informovať, že sme pristúpili k úprave registračného formuláru, pričom došlo k nasledovným úpravám:

Do časti II. oddiel B2 k športovému odborníkovi hlavný usporiadateľ, ktorý predstavuje jedného z odborníkov, ktorých predpokladá Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 1/2014 Z.z) bol pridaný odborník usporiadateľ,  ktorého postavenie a spôsobilosť je rovnako upravená Zákonom č. 1/2014 Z.z, konkrétne v § 12.

Ako dôsledok doplnenia usporiadateľa ako odborníka, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa Zákona č. 1/2014 Z.z sme museli pristúpiť k zmene názvu osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SPF nevyžaduje odborná spôsobilosť, kde bol rovnako použitý názov - pojem „usporiadateľ“, ktorú funkciu si veľa z Vás vo formulároch aj začiarklo.

V záujme zachovania konzistentnosti používania pojmov  novoformovanej legislatívy v športe a v záujme jednotného používania príslušnej terminológie, sme pristúpili v časti II. oddiel D k zmene pomenovania osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe pôvodne označenej ako usporiadateľ a toto pomenovanie sme ponechali so zohľadnením znenia Zákona č. 1/2014 Z.z. pre osobu, u ktorej je vyžadovaná odborná spôsobilosť.

Názov- pojem „usporiadateľ“ v časti II oddiel D sa mení na názov – pojem:  asistent podujatia.

Pokiaľ ste si v registračnom formulári pôvodne začiarkli funkciu usporiadateľa, prosím vezmite na vedomie, že v zdrojovej evidencii SPF budete vystupovať vo  funkcii – asistent podujatia.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Aktualizácia 10.03.2016

POZOR, od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZoŠ“). Veľmi dôležité informácie pre všetkých trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v plaveckej federácii.

SPF | Rôzne | 08.03.2016

Home Page

Diaľkové plávanie

3
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Diaľkové plávanie

1
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

31
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Bazénové plávanie

61
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

4
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Synchronizované plávanie

9
 
Realizačný tím:
Reprezentanti:

Karol Máčik

Ľuboš Kriško

Ivan Šulek