KRITÉRIA SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania s upravenou prílohou platnou od roku 2018