Slovenská plavecká federácia

Kancelária: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199
Bankové spojenie: IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255
Telefón: +421 2 381 054 78

Štatutárny orgán SPF
Mgr. Irena Adámková prezident SPF +421 905 620 679
JUDr. Marcel Blažo prvý viceprezident SPF  
Kontrolór SPF
Mgr. Ladislav Križan, PhD. kontrolór SPF  
Sekretariát SPF
Mgr. Irena Adámková prezident SPF +421 905 620 679
Miroslav Nowak športový riaditeľ SPF +421 903 717 236
Mgr. Róbert Košťál marketingový riaditeľ SPF +421 918 481 802
Bc. Zuzana Košťálová matrikár SPF +421 903 651 112
Ing. Peter Radič matrikár súťaží vo vodnom póle  
Eva Felixová organizačno - administratívny pracovník SPF +421 238 105 478
Bc. Michaela Janáčová ekonom SPF +421 238 105 478
Mgr. Miroslav Machovič manažér reprezentácie SR v plávaní +421 903 427 526
Gábor Zoltán Szauder manažér reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní  
Gejza Gyurcsi manažér reprezentácie SR vo vodném póle +421 905 977 421
Bianca Stanková asistent pre plávanie +421 905 595 415
Ing. Ivana Solymosyová asistent pre synchronizované plávanie +421 903 427 522
Ing. Martina Kuníková asistent pre vodné pólo +421 238 105 478
Rada SPF rada.spf@swimmsvk.sk
Mgr. Irena Adámková prezident SPF  
JUDr. Marcel Blažo člen pre legislatívu a právo  
Ing. Nora Szauder člen pre ekonomiku  
Iveta Marková viceprezident pre plávanie  
Ing. Marian Pavuk  viceprezident pre diaľkové plávanie  
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. viceprezident pre synchronizované plávanie  
Ing. Štefan Šmihuľa viceprezident pre vodné pólo  
Mgr. Miroslav Šimun člen pre plávanie  
Richard Nagy zástupca športovcov  
Výbor sekcie plávania pl@swimmsvk.sk
Iveta Marková predseda  
Mgr. Miroslav Šimun podpredseda  
Ing. Edita Kucejová  člen  
PaedDr. Karel Procházka, PhD. člen  
Ing. Martin Králik člen  
Mgr. Miloš Božík člen  
Mgr. Jiří Adámek člen  
Mgr. Vladimír Železník člen  
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. člen  
Bc. Milada Leščáková člen  
Výbor sekcie diaľkového plávania dp@swimmsvk.sk
Ing. Marian Pavúk  predseda  
Bc. Zuzana Košťálová člen  
Mgr. Ivan Šulek člen  
Miroslav Nowak člen  
Ing. Monika Suchomelová člen  
Výbor sekcie synchronizovaného plávania sp@swimmsvk.sk
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. predseda  
Ing. Veronika Strapeková člen  
Ing. Nora Szauder člen  
Ing. Ivana Solymosyová člen  
Mgr. Zuzana Žáková PhD. člen  
Lucia Aczelová člen  
Ing. Marián Viazanko člen  
Výbor sekcie vodného póla vp@swimmsvk.sk
Ing. Štefan Šmihuľa predseda  
PhDr. Karol Bačo člen  
Ing. Štefan Studený člen  
Ing. Ján Baranovič člen  
Ing. Michal Gogola člen  
Disciplinárna komisia SPF disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk
Mgr. Peter Bartovič predseda  
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.  podpredseda  
Ing. Jana McDonnell člen  
Ing. arch. Edita Pavlíková člen  
JUDr. Peter Mihál člen  
RNDr. Jozef Mihál člen  
Ing. Adam Czaszko člen  
Ing. Ján Šurim člen  
Rastislav Krajčík člen  
Rozhodovacia rada SPF rozhodovacia.rada@swimmsvk.sk
Mgr. Igor Šumichrast predseda  
JUDr. Alexandra Vicová podpredseda  
Peter Pošvanc člen  
Mgr. Michal Klein člen  
JUDr. Ľubomír Myndiuk, L.L.M člen  
Odvolacia komisia SPF odvolacia.komisia@swimmsvk.sk
JUDr. Pavol Pilek predseda  
Mgr. Marek Gilányi podpredseda  
Mgr. Zuzana Žáková PhD. člen  
Bc. Ján Urbanský člen  
Erik Kolář člen  
Odvolacia antidopingová komisia SPF odvolacia.antidopingova.komisia@swimmsvk.sk
JUDr. Zuzana Blažová člen  
MUDr. Róbert Dinka člen  
Volebná komisia SPF
Ing. Martin Králik predseda  
Bc. Ján Urbanský člen  
Mgr. Zuzana Žáková PhD. zapisovateľ  
Športoví administrátori
Miroslav Šimun SSO +421 905 337 572
Iveta Marková BAO +421 902 893 586
Michal Kán SSO +421 907 171 758
Jana Hrycková BAO +421 905 223 496
Katarína Mikulová SSO +421 905 899 500
Edita Pavlíková SSO +421 911 236 958
Martin Králik VSO +421 911 381 035
Dana Micikášová VSO +421 915 523 776
Obsluha EČZ
Michal Balacenko vedúci skladu EČZ +421 905 483 116
Miroslav Nowak Bratislava +421 903 717 236
Peter Štrba Žilina +421 908 506 336
Juraj Husár Rimavská Sobota +421 908 903 378
Erich Serbin Humenné +421 915 935 596
FINA rozhodcovia FINA list
Edita Kucejová č. 18 / 01.01.2015-31.12.2018 (rozhodca plávaní)  
Dária Bálintová č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)  
Milada Leščáková č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)  
Miroslav Soško č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)  
Ján Urbanský č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (štartér)  
Štefan Tanka č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (štartér)  
Miroslav Nowak č. 12 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca diaľkového pl.) +421 903 717 236
Zuzana Szabóová č. 12 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca diaľkového pl.) +421 907 573 623